A FRAGUA. SALA AGAPITO VILA RODRÍGUEZ.


A tradición do ferro sempre foi grande en Quiroga con numerosas ferrerías emprazadas no seu territorio, aproveitando os numerosos cursos de auga que baixan bravos dende os cumios montesíos. Hoxe só quedan pegadas dispersas da súa existencia, pero dende o século XVII funcionaron en terras de Quiroga as factorías de: O Mazo, Roxa Longa entre Vilarbacú e Outeiro, Paleiras en Pacios da Serra, A Gorgueira en Paradaseca, Rugando, Quintá e a Rodela. A meirande parte do mineral que beneficiaban as ferrerías proviña da vea do monte Formigueiros.

Restos da Ferrería de O Mazo.


Vea de ferro entre o monte Formigueiros e o lugar de Vieiros.

Tendo en conta a grande cantidade de ferro transformado nestas protoindustrias metalúrxicas, resulta doado explicar que en cada aldea existira, cando menos, unha fragua, na que se obtiñan todo tipo de aparellos fabricados, con grande habilidade polos ferreiros, con este metal.

A Sala dedicada a Agapito Vila Rodríguez, reproduce fielmente unha forxa tradicional, na que poden verse dende o barquín que alimenta o lume, ata un impresionante trade para ferro, ademáis dunha completísima coleccion de aparellos procedentes dos ferreiros das distintas parroquias do Concello de Quiroga.

A fragua, sala Agapito Vila Rodríguez.


Colección de aparellos fabricados polos ferreiros.

Colección de aparellos fabricados polos ferreiros.