A PRODUCCIÓN TÉXTIL

A producción téxtil ten unha importante tradición nas terras do Concello de Quiroga, sobre todo, nas parroquias das áreas de montaña; especial sona acadaron as artesanas de Vieiros na parroquia da Seara. A transformación da la e o liño en fío e despois en roupa ou pezas de cama, supoñen un proceso complexo e inxenioso que na actualidade está completamente perdido. A maxia das tecedeiras foi desaparecendo coa transformación da vida e a súa habilidade vai quedando reducida a pequenos espacios nos museos.

Vista da sala dedicada á producción téxtil.

Tear tradicional.Novos lizos para o tear do Museo Etnográfico de Quiroga.

Fuso tradicional.