A ARQUITECTURA TRADICIONAL. MAQUETAS PARA O DECORADO DA PELÍCULA "O APÓSTOLO"

Esta sala do Museo Etnográfico Municipal de Quiroga mostra de xeito permanente unha parte moi significativa dos decorados da película de animación galega "O Aóstolo", de Fernando Cortizo. As características da arquitectura da montaña galega están aquí perfectamente concentradas cun realismo asombroso para todos os que se queiran contamplar.